Jak mohou TED Talks inspirovat váš marketing?

Porozumění filozofii TED Talks

Ó TED Talks je série konferencí pořádaných po celém světě Sapling Foundation pod heslem „ideas worth spreading“. Tento článek vám pomůže porozumět filozofii TED a tomu, proč je tak výjimečný a vlivný.

Podstata TEDu

Srdcem filozofie TED je její poslání: šířit myšlenky. Podstatu filozofie TED lze rozdělit do tří hlavních částí:

 • Síla myšlenek: TED věří, že myšlenky mají moc změnit svět.
 • Sdílení znalostí: TED se snaží rozšířit naše znalosti a porozumění světu usnadněním sdílení myšlenek a zkušeností.
 • Neustálé inovace: TED neustále hledá nové nápady a inovativní přístupy, aby zpochybnil status quo.

Unikátní formát prezentace

Kromě podstaty filozofie TED přispívá k její popularitě také unikátní formát prezentace. Všichni řečníci TEDu mají na své prezentace omezeno 18 minut, bez ohledu na to, jak složité je téma. To nutí řečníky, aby byli struční a věcní, aby byl obsah pro publikum přístupnější a poutavější.

Inkluzivní komunita

Filozofie TED je také zakořeněna v její inkluzivní komunitě. Organizace podporuje rozmanitost a začlenění a věří, že každý by měl mít příležitost sdílet své nápady a přispívat ke globálním znalostem. To se odráží v rozmanitosti řečníků a témat, kterými se zabývá TED Talks.

Začlenění formátu TED Talks do vaší marketingové strategie

Po mnoho let, TED Talks sloužily jako nevyčerpatelný zdroj inspirace a znalostí pro ty, kteří chtějí rozšířit své obzory a perspektivy. Tento pozoruhodně vlivný formát prezentace inovativních nápadů a strhujících příběhů má sílu zaujmout a zaujmout publikum jedinečným a silným způsobem. Ale přemýšleli jste někdy o začlenění formátu TED Talks ve vaší marketingové strategii? Zde je návod, jak to udělat.

LER  Jak přidat tlačítko WhatsApp na svůj web ve dvou krocích?

Porozumění formátu TED Talks

V první řadě je zásadní pochopit, čím je formát TED Talks tak podmanivý. TED Talks jsou krátké prezentace v délce ne delší než 18 minut, kde řečníci sdílejí své silné myšlenky a příběhy velmi osobním a emocionálně poutavým způsobem. Tento formát se ukázal jako pozoruhodně úspěšný při udržení pozornosti globálně různorodého publika.

Vneste do svého sdělení autenticitu a vášeň

Jednou ze základních charakteristik, díky kterým jsou TED Talks tak poutavé, je autenticita a vášeň zprostředkovaná řečníky. Když začleníte formát TED Talks do své marketingové strategie, autenticita a vášeň jsou zásadní. Mluvte upřímně o svých produktech nebo službách a o tom, co mohou udělat pro vaše zákazníky. Zdůrazněte svou vášeň pro řešení, které nabízíte a jak může pomoci ostatním.

Předložte poutavé vyprávění

Příběhy mají nepopiratelnou sílu spojit se s lidmi na emocionální úrovni. Příběhy jsou tím, jak my lidé interpretujeme a chápeme svět kolem nás. Začleněním působivého vyprávění do svých marketingových prezentací napodobujete přístup TED Talks, spojujete se s publikem a inspirujete k akci.

Vytvořte emocionální spojení

Tím, že do svých marketingových prezentací vnesete autentické vyprávění, vytvoříte také emocionální spojení se svým publikem. Stejně jako TED TalksVaše marketingová strategie by se měla snažit zaujmout a zaujmout srdce vašeho publika stejně jako jejich mysl.

Závěr

Začlenění formátu TED Talks do vaší marketingové strategie vám může pomoci upoutat pozornost publika a inspirovat je k akci. Tím, že do svých prezentací vnesete autenticitu, působivé vyprávění a emocionální vazby, zvýšíte své šance na vytvoření úspěšné a účinné marketingové strategie.

Příběhy úspěšných: Společnosti, které využily TED Talks jako inspiraci

Vy TED Talks se staly nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro lidi ze všech koutů světa. Výměna myšlenek a šíření znalostí v různých oblastech a oblastech znalostí měly významný vliv na společnosti. Podívejte se na některé příběhy úspěchu společností, které využily přednášky TED jako inspiraci.

LER  Jaké jsou hlavní trendy digitálního marketingu na Facebooku a Instagramu pro rok 2019?

Společnost A a inovace prostřednictvím TED Talks

A Společnost A, technologický gigant, našel inspiraci v TED Talks k obnovení svého inovačního procesu. Při poslechu hovoru od Joshua Klein Na křižovatce chaosu a technologie se vedoucí tým rozhodl zavést zcela nový přístup.

 • Zvýšená spolupráce mezi odděleními
 • Silnější integrace nově vznikajících technologií
 • Zavedení kontinuálního procesu zpětné vazby.

Výsledek? 20% zvýšení efektivity výroby a 15% snížení provozních nákladů.

Společnost B a inspirace pro pozitivní firemní kulturu

A Společnost B, rychle rostoucí start-up, se snažil vybudovat pevnou firemní kulturu. Tehdy se generální ředitel zúčastnil přednášky od Shawn Achor o vědě o štěstí. Poté implementovali postupy doporučené společností Achor, jako například:

Aktivita Výsledek
Vyjádření každodenní vděčnosti Zvýšená morálka týmu
Fyzická cvičení a meditace Snížení stresu a fluktuace

Společnost B nyní vykazuje silnou firemní kulturu se šťastnějším a produktivnějším týmem.

Společnost C a motivace k dosažení globálních cílů

A Společnost C, nevládní organizace s globálním zaměřením, našla motivaci ke stanovení ambiciózních cílů na TED Talks. Inspirováno besedou od Al Gore o změně klimatu se rozhodla mobilizovat k boji proti této globální výzvě. Výsledek? Úspěšná kampaň, která oslovila miliony lidí a získala novou ekologickou legislativu.

Každá společnost je samozřejmě jedinečná, ale inspiraci na TED Talks může najít každý. Ať už jde o utváření jejich firemní kultury, inspiraci k inovacím nebo motivaci ke globální změně, lekce z TED Talks byly semenem úspěchu těchto společností. A možná mohou posloužit i jako inspirace pro vás.

Vybudujte si svůj vlastní TED Talk k posílení marketingu vaší společnosti

S neustálým vývojem digitálního prostředí je pro společnosti stále důležitější vyniknout. Účinným způsobem, jak toho dosáhnout, je vytváření rozhovorů. Inspirativní řeč o vaší společnosti může být účinným způsobem, jak propagovat vaši značku a produkty. A ideální místo pro poskytnutí této řeči? Jeden TED Talk.

LER  Jak může nová funkce Google zlepšit vaše online hodnocení?

Pochopení síly TED Talks

Vy TED Talks jsou krátké semináře prezentované myšlenkovými vůdci v různých oblastech. Nabízejí příležitost sdílet jedinečné poznatky a inovace s globálním publikem ve formátu, který je snadno pochopitelný a sdílený. Pro společnost může být vytvoření TED Talk mocným způsobem propagujte svou značku mnohem širšímu publiku.

Příprava na TED Talk

Vytvoření TED Talk vyžaduje přípravu. Musíte jasně definovat zprávu, kterou chcete sdělit, a naplánovat, jak to uděláte co nejefektivněji. Zde je několik kroků, které můžete podniknout:

 • Vyhledávání: Podívejte se na další TED Talks pro inspiraci. Díky jakým prvkům je pro vás konverzace nezapomenutelná?
 • Vyberte téma: Váš TED Talk se musí soustředit na jedinou myšlenku, která je zajímavá a relevantní pro vaše publikum.
 • Vytvořte skript: Toto skončí jako vodítko pro vaši konverzaci. Ujistěte se, že každý bod přirozeně přechází do druhého.

Prezentace vaší TED Talk

Silné příběhy a opravdová vášeň pro vaše téma mohou učinit váš TED Talk extrémně efektivní. Zde je několik tipů pro prezentaci vašeho TED Talk:

 • Buďte autentičtí: Ukažte svou vášeň pro dané téma. Vaše autenticita bude podmanivá.
 • Používejte příběhy: Příběhy jsou silným způsobem, jak umocnit relevanci vašich slov.
 • Praxe: Sebevědomí přichází s praxí. Udělejte tolik zkoušek, kolik je potřeba, dokud se nebudete s prezentací cítit dobře.

Maximalizace dopadu vašeho TED Talk

Po prezentaci vaší TED Talk je důležité, abyste ze své expozice vytěžili maximum. Sdílejte svou konverzaci na svých platformách sociálních médií, webu a kdekoli jinde, kde můžete oslovit své publikum. Využijte této příležitosti a zapojte se se svým publikem tím, že budete odpovídat na komentáře a stavět na impulsu generovaném vaším TED Talk.

Jeden Dobře naplánovaný a provedený TED Talk může to být extrémně účinný marketingový nástroj pro vaši společnost, který vám umožní zvýšit vaši viditelnost, prosadit vaši značku jako myšlenkového lídra ve vašem oboru a spojit se s širším publikem.