ChatGPT będzie mógł cytować wiadomości w odpowiedziach dzięki nowemu porozumieniu: Rewolucja sztucznej inteligencji w interakcjach międzyludzkich

Postęp sztucznej inteligencji w interakcji użytkowników dzięki innowacyjnym umowom

Strategiczny sojusz pomiędzy OpenAI i Axelem Springerem

OpenAI, firma przodująca w badaniach i rozwoju sztucznej inteligencji, sformalizowała sojusz z Axelem Springerem, gigantem wydawniczym w globalnym środowisku informacyjnym. Ten pionierski pakt upoważnia ChatGPT, wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, do syntezy treści dziennikarskich z renomowanych platform medialnych, poszerzając możliwości ChatGPT w zakresie dostarczania użytkownikom podsumowań informacyjnych z prestiżowych źródeł, takich jak Politico i Business Insider.

Materiały dziennikarskie wspierają szkolenie AI

Zgodnie z ustalonymi warunkami Axel Springer udostępni szereg materiałów dziennikarskich, w tym ekskluzywne artykuły dla subskrybentów, na potrzeby szkoleń i doskonalenia GPT-4 oraz innych zaawansowanych modeli przetwarzania języka naturalnego obsługiwanych przez OpenAI.

ChatGPT podnosi poziom interaktywności

  • Skutki umowy: W wyniku tej współpracy ChatGPT jest w stanie udostępniać użytkownikom kompendium aktualności i raportów, wzbogacając wymianę informacji w oparciu o zweryfikowane źródła.
  • Legalność i kontrowersje: Powiązanie między obydwoma podmiotami przypomina poprzednią umowę z Associated Press, chociaż pojawia się w kontekście pytań i sporów prawnych dotyczących wykorzystywania twórczości intelektualnej przez podmioty AI bez uprzedniej zgody.
  • Skoncentruj się na treściach redakcyjnych: Stowarzyszenie News Media Alliance, obejmujące ponad dwa tysiące wydawców, wskazuje, że sztuczna inteligencja w swoich modelach w większym stopniu opierała się na treściach redakcyjnych niż na ogólnych danych internetowych.

Korzyści i kontrowersje związane z nowościami w ChatGPT

Bezprecedensowa współpraca pomiędzy OpenAI i Axel Springer daje ChatGPT możliwość przygotowywania syntez treści redakcyjnych z czasopism takich jak Bild i Welt, w tym ekskluzywnych artykułów do subskrypcji. Celem tych zestawień jest przejrzystość i towarzyszą im odpowiednie przypisy i hiperłącza do pełnych artykułów. Informacje te zostały potwierdzone przez Axela Springera.

LER  OpenAI i Axel Springer Ink osiągają porozumienie w sprawie integracji treści informacyjnych z ChatGPT

Główne punkty Umowy pomiędzy OpenAI a Axelem Springerem:

Aspekt Opis
Współpraca Współpraca, aby ChatGPT podsumowywał istotne wiadomości i artykuły.
Dane szkoleniowe Integracja ekskluzywnych treści redakcyjnych w celu optymalizacji AI.
Oczekiwane rezultaty Użytkownik będzie miał dostęp do odpowiedzi zawierających pouczające i dokładne streszczenia.
Legalność Debata na temat wykorzystania kreatywnych treści bez zgody w środowisku AI.
Wpływ na dziennikarstwo Centralne znaczenie treści redakcyjnych dla ciągłego doskonalenia modeli sztucznej inteligencji.

Uwagi końcowe

Ewolucja ChatGPT w celu włączenia autentycznych wiadomości stanowi nie tylko postęp technologiczny, ale także inicjuje szerszy dialog na temat praw autorskich i etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji. To porozumienie stanowi znaczący krok w kierunku zrewolucjonizowania interakcji między sztuczną inteligencją a ludźmi, podkreślając znaczenie i potencjał wzajemnie korzystnej współpracy.