Papież i sztuczna inteligencja: w stronę braterstwa i pokoju

Najwyższy Papież i ewolucja cyfrowa: wezwanie do harmonii i globalnego dobrobytu

Niedawno orędzie Papieża zostało przekazane z okazji Światowego Dnia Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia. Zapowiedź ta podkreśla potrzebę rozeznania etycznego w obliczu rozwoju nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. „Postępu technologicznego, który nie przekłada się na korzyści dla całej ludzkości, nie można uważać za prawdziwą ewolucję” – stwierdził.

Papieskie refleksje na temat technologii i ludzkości

  • Inteligencja jako dar boski odzwierciedlony w nauce i technologii.
  • Prawdziwy postęp naukowy i techniczny jako filar szerzenia wolności i braterskiego współistnienia.
  • Zagrożenia kryjące się w sile kontroli zapewnianej przez nowe technologie.

Rola technologii w budowaniu pokoju

Papież Franciszek podkreśla, że ​​mutacje wywołane przez media cyfrowe zmieniają społeczeństwo i jego codzienne kontury. Wraz z ogromem możliwości technologicznych rośnie ryzyko dominacji indywidualizmu i żądzy władzy, zagrażającej pokojowi i wolności. Dlatego wzywa do szerszej perspektywy i ukierunkowania badań technologicznych na rzecz pokoju i dobra wspólnego.

Cyfryzacja a sprawiedliwość i pokój

  • Przeciwności wynikające z niewłaściwego wykorzystania postępu technologicznego.
  • Znaczenie uczciwych i bezstronnych algorytmów w dzisiejszym społeczeństwie.
  • Ludzkość jako istota w definiowaniu wartości i celów inteligentnych maszyn.

Sztuczna inteligencja i promocja rozwoju człowieka

Papieskie przesłanie porusza także kwestię sfery pracy, podkreślając, w jaki sposób sztuczna inteligencja rekonfiguruje wszechświat pracy, co może potencjalnie pogłębić nierówności społeczne. Wzywa się społeczność międzynarodową, aby w pierwszej kolejności uwzględniła godność w pracy, mając na uwadze stabilność i sprawiedliwość wynagrodzeń.

Edukacja, etyka i regulacje dotyczące sztucznej inteligencji

  • Pilna potrzeba rozwijania u młodych ludzi krytycznego rozeznania w odniesieniu do treści i danych w Internecie.
  • Zaproszenie instytucji edukacyjnych do włączenia odpowiedzialności społecznej i etycznej do nauczania technologicznego.
  • Wezwij do zawarcia trwałego międzynarodowego traktatu regulującego rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji.
LER  OpenAI potwierdza, że ​​ChatGPT jest „leniwszy”: co to oznacza dla sztucznej inteligencji?

Konkluzja papieska: wizja przyszłości technologii i ludzkości

Na zakończenie Francisco wyraża pragnienie, aby postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji był czynnikiem jedności i pokoju między ludźmi. Należy mieć nadzieję, że innowacje nie utrwalą istniejących nierówności, ale raczej przyczynią się do zakończenia konfliktów i zmniejszenia cierpienia, które dotyka rodzinę ludzką na całym świecie.