Papež František žádá mezinárodní smlouvu o regulaci umělé inteligence

Papežská výzva k etickému řízení umělé inteligence

Vůdce katolické církve, papež František, vyzval mezinárodní společenství, aby projednalo globální pakt, který by řešil otázky zaměstnanosti a rozvoje umělé inteligence (AI). V panoramatu širokého technologického potenciálu papež varuje před naléhavostí čelit etickým důsledkům tváří v tvář potenciálním nebezpečím těchto inovací.

Žádost o nařízení

S vyhlídkou na oslavu svých 87. narozenin vyzval papež František světové vůdce, aby podporovali komplexní a právně závazné porozumění, které zahrnuje různé aplikace AI. Toto opatření se snaží poskytnout jasné pokyny pro odpovědný technologický rozvoj.

Etické obavy a potenciální rizika

Papež zdůraznil potřebu zvážit hranice lidské svobody tváří v tvář technologickému pokroku a vyjádřil znepokojení nad nebezpečím možné „technologické diktatury“, která by mohla ohrozit jak individuální, tak kolektivní autonomii.

Sociální a politické dopady AI

  • Zvětšená dezinformace: Umělá inteligence má schopnost šířit nepravdivé informace ve velkém měřítku.
  • Volební zásahy: Pokročilé technologie mohou ovlivnit demokratický proces a integritu voleb.
  • Vliv na rozhodování: Umělá inteligence má moc formovat a dokonce manipulovat s volbami jednotlivců.

Pozitivní aspekty a výzvy

Papež František obdivoval „mimořádné úspěchy“ ve vědecké a technologické sféře a zdůraznil, že ačkoli nabízejí velké možnosti, tyto pokroky představují také značná rizika pro lidskou existenci a životní prostředí, které nás obklopuje.

Spravedlnost a harmonie ve hře

Pokrok v nových technologiích, včetně umělé inteligence, generuje nejen nadšení, ale také vážná rizika, která mohou ovlivnit spravedlnost a mír mezi lidmi. Nejvyšší autorita katolické církve proto posiluje výzvu k pečlivé pozornosti sociálním a etickým dopadům této digitální revoluce.

LER  ChatGPT bude moci v odpovědích citovat novinky díky nové dohodě: Revoluce umělé inteligence v lidské interakci

S těmito doporučeními se papež František staví do role důležitého partnera v diskusi o budoucnosti umělé inteligence a připomíná světu jeho kolektivní odpovědnost za utváření budoucnosti, ve které mohou technologie a lidstvo harmonicky koexistovat.