Papież Franciszek domaga się międzynarodowego traktatu regulującego sztuczną inteligencję

Papieskie wezwanie do etycznego zarządzania sztuczną inteligencją

Przywódca Kościoła katolickiego, papież Franciszek, wezwał społeczność międzynarodową do rozważenia globalnego paktu, który zajmie się kwestiami zatrudnienia i rozwoju sztucznej inteligencji (AI). W panoramie szerokiego potencjału technologicznego papież ostrzega przed pilną koniecznością zmierzenia się z konsekwencjami etycznymi w obliczu potencjalnych zagrożeń związanych z tymi innowacjami.

Wniosek o rozporządzenie

Mając perspektywę obchodzenia swoich 87. urodzin, papież Franciszek wezwał światowych przywódców do promowania kompleksowego i prawnie wiążącego porozumienia obejmującego różne zastosowania sztucznej inteligencji. Działanie to ma na celu zapewnienie jasnych wytycznych dotyczących odpowiedzialnego rozwoju technologicznego.

Obawy etyczne i potencjalne ryzyko

Podkreślając potrzebę rozważenia granic ludzkiej wolności w obliczu postępu technologicznego, Papież wyraził zaniepokojenie niebezpieczeństwem ewentualnej „dyktatury technologicznej”, która mogłaby zagrozić zarówno autonomii indywidualnej, jak i zbiorowej.

Społeczne i polityczne skutki sztucznej inteligencji

  • Wyolbrzymiona dezinformacja: sztuczna inteligencja ma zdolność rozpowszechniania fałszywych informacji na dużą skalę.
  • Ingerencja w wybory: zaawansowane technologie mogą wpływać na proces demokratyczny i uczciwość wyborów.
  • Wpływ na decyzje: sztuczna inteligencja ma moc kształtowania wyborów jednostek, a nawet manipulowania nimi.

Pozytywne aspekty i wyzwania

Papież Franciszek podziwiał „nadzwyczajne osiągnięcia” w sferze naukowej i technologicznej, podkreślając, że choć dają one ogromne możliwości, to jednak postęp taki niesie ze sobą także poważne ryzyko dla egzystencji człowieka i otaczającego nas środowiska.

LER  Papież i sztuczna inteligencja: w stronę braterstwa i pokoju

Sprawiedliwość i Harmonia w zabawie

Rozwój nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, generuje nie tylko entuzjazm, ale także poważne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na równość i pokój między ludźmi. Dlatego najwyższa władza Kościoła katolickiego wzmacnia wezwanie do zwrócenia szczególnej uwagi na społeczne i etyczne skutki tej rewolucji cyfrowej.

Tymi zaleceniami papież Franciszek pozycjonuje się jako ważny rozmówca w dyskusji na temat przyszłości sztucznej inteligencji, przypominając światu o jego zbiorowej odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości, w której technologia i ludzkość mogą harmonijnie współistnieć.