Legální informace

  1. Webová prezentace. V souladu s článkem 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé webových stránek https://moiassen.com/ informováni o identitě různých účastníků tvorba a sledování:

Vydavatelé dvoudílné : Christophe Charrière
BFRIST OÜ – ADRES : SEPAPAJA 6, Tallin 1551, ESTLAND

Gastheer : O2switch – Chem. des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand Francie

  1. Všeobecné podmínky používání webových stránek a nabízených služeb. Použití webu https://www.seututorial.com/ znamená plné přijetí všeobecných podmínek použití popsaných níže. Tyto podmínky použití mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, proto jsou uživatelé webových stránek https://www.seututorial.com/ vyzýváni, aby je pravidelně konzultovali.
  2. Duševní vlastnictví a padělání. https://www.seututorial.com/ je vlastníkem práv duševního vlastnictví nebo je držitelem práv k použití všech prvků dostupných na webu, jmenovitě textů, obrázků, grafiky, log, ikon, zvuků, softwaru.

Jakákoli reprodukce, znázornění, úprava, zveřejnění, přizpůsobení všech prvků webu nebo jejich části, bez ohledu na použitý prostředek nebo proces, je zakázáno, pokud není poskytnuto předchozí písemné povolení.

Jakékoli neoprávněné využívání webové stránky nebo jakéhokoli prvku, který obsahuje, bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících Zákona o duševním vlastnictví.

  1. Správa osobních údajů. Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a směrnicí Evropské unie ze dne 24. října 1995.

Při používání webové stránky https://www.seututorial.com/ mohou být shromažďovány následující informace: URL odkazů, přes které se uživatel dostal na web https://www.seututorial.com/, poskytovatel přístupu uživatele, adresu internetového protokolu (IP) uživatele.

V každém případě web shromažďuje osobní údaje o uživateli pouze pro účely určitých služeb nabízených webem https://www.seututorial.com/. Uživatel poskytuje tyto informace s plnou znalostí skutečnosti, zejména při jejich zadávání. Uživateli webu https://www.seututorial.com/ je následně upřesněno, zda je povinen tyto informace poskytnout, či nikoli.

V souladu s ustanoveními článků 38 a následujících zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborů a svobod má každý uživatel právo na přístup k osobním údajům, které má v držení, právo na jejich opravu a námitku. Vaší žádosti písemně a podepsaně s přiloženou kopií občanského průkazu s podpisem držitele dokladu a zároveň s uvedením adresy, na kterou má být odpověď zaslána.

Žádné osobní údaje uživatele webové stránky https://www.seututorial.com/ nejsou zveřejňovány bez vědomí uživatele, vyměňovány, přenášeny, přidělovány nebo prodávány jakýmkoli způsobem třetím stranám.

Stránka není deklarována CNIL, protože neshromažďuje osobní údaje.

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

  1. Hypertextové odkazy a soubory cookie. Web https://www.seututorial.com/ obsahuje určitý počet hypertextových odkazů na jiné weby, nemá však možnost ověřit si obsah navštívených webů, a proto za tuto skutečnost nepřebírá žádnou odpovědnost. .

Prohlížení webových stránek https://www.seututorial.com/ může mít za následek instalaci souborů cookie do počítače uživatele. Cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale zaznamenává informace týkající se pohybu počítače na webových stránkách. Takto získaná data mají usnadnit následnou navigaci na místě a mají také umožnit různá měření frekvence.

Odmítnutí instalace cookie může znemožnit přístup k určitým službám. Uživatel však může svůj počítač nakonfigurovat následovně, aby instalaci souborů cookie odmítl:

V Internet Exploreru: Karta Nástroje (ikona ozubeného kola v pravém horním rohu) / Možnosti Internetu. Klikněte na Soukromí a vyberte Blokovat všechny soubory cookie. Potvrďte OK.

Ve Firefoxu: v horní části okna prohlížeče klikněte na tlačítko Firefox a poté přejděte na kartu Možnosti. Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů. Nastavit pravidla uchování na: Použít vlastní nastavení pro historii. Nakonec zrušte zaškrtnutí pro zakázání souborů cookie.

V Safari: Klikněte na ikonu nabídky (symbolizovanou ozubeným kolečkem) v pravém horním rohu prohlížeče. Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení. V části Soukromí klikněte na Nastavení obsahu. V sekci „Cookies“ můžete blokovat cookies.

V Chrome: Klikněte na ikonu nabídky (symbolizovanou třemi vodorovnými čarami) v pravém horním rohu prohlížeče. Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení. V části „Soukromí“ klikněte na Předvolby. Na záložce „Soukromí“ můžete blokovat soubory cookie.

  1. Přidružené odkazy Amazon Tato webová stránka potvrzuje, že se účastní programu Amazon Partner Program, což je program navržený tak, aby umožnil webovým stránkám vydělávat peníze odkazem na oficiální web Amazon.co.uk. Pokud nechcete používat odkazy poskytované na https://www.seututorial.com/, můžete kdykoli nezávisle vyhledávat produkty na Amazon.co.uk.
  2. Rozhodné právo a jurisdikce. Jakýkoli spor související s používáním webové stránky https://www.seututorial.com/ podléhá francouzskému právu. Výhradní jurisdikci budou mít příslušné soudy v Paříži.
  3. Hlavní dotčené zákony. Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, novelizovaný zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o informačních technologiích, spisech a svobodách.

Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.

  1. Lexikon. Uživatel: Uživatel internetu, který se připojuje pomocí výše uvedené webové stránky.

Osobní údaje: „informace, které umožňují v jakékoli formě, přímo či nikoli, identifikaci osob, kterých se týkají“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).