Informacje prawne

  1. Prezentacja strony internetowej. Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej użytkownicy strony internetowej https://moiassen.com/ są informowani o tożsamości poszczególnych uczestników jej tworzenie i monitorowanie:

Publicateverantwoordelijke : Christophe Charriere
BFRIST OÜ – ADRES : SEPAPAJA 6, Tallin 1551, ESTLAND

Gastheera : Przełącznik O2 – Chem. des Pardiaux, 63000 Clermont-Ferrand Francja

  1. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług. Korzystanie ze strony internetowej https://www.seututorial.com/ oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki korzystania mogą w każdej chwili ulec zmianie lub uzupełnieniu, dlatego też użytkowników serwisu https://www.seututorial.com/ zachęcamy do regularnego zapoznawania się z nimi.
  2. Własność intelektualna i podrabianie. https://www.seututorial.com/ jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawo do wykorzystania wszystkich elementów dostępnych w serwisie, a więc tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabronione, chyba że zostanie udzielona uprzednia pisemna zgoda.

Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie strony internetowej lub któregokolwiek z jej elementów zostanie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej.

  1. Zarządzanie danymi osobowymi. We Francji dane osobowe są chronione w szczególności ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywą Unii Europejskiej z dnia 24 października 1995 r.

Podczas korzystania z serwisu https://www.seututorial.com/ mogą być zbierane następujące informacje: adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik wszedł na stronę https://www.seututorial.com/, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku serwis zbiera dane osobowe użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez serwis https://www.seututorial.com/. Użytkownik podaje te informacje z pełną znajomością stanu faktycznego, zwłaszcza w momencie ich wprowadzania. Użytkownikowi strony internetowej https://www.seututorial.com/ zostaje wówczas określone, czy jest on zobowiązany do przekazania tych informacji, czy też nie.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i nast. ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plików i wolności, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do przechowywanych przez niego danych osobowych, ich poprawiania oraz sprzeciwu. zastrzeżenia, składając wniosek w formie pisemnej i podpisanej, załączając kopię dowodu osobistego z podpisem posiadacza dokumentu, podając jednocześnie adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika serwisu https://www.seututorial.com/ nie są bez wiedzy użytkownika publikowane, wymieniane, przekazywane, przydzielane ani sprzedawane w jakikolwiek sposób osobom trzecim.

Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

  1. Linki hipertekstowe i pliki cookie. Strona https://www.seututorial.com/ zawiera pewną liczbę hiperłączy do innych stron internetowych, jednak nie ma możliwości weryfikacji zawartości odwiedzanych stron i w związku z tym nie ponosi za ten fakt żadnej odpowiedzialności .

Przeglądanie witryny https://www.seututorial.com/ może skutkować zainstalowaniem plików cookies na komputerze użytkownika. Cookie to niewielki plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z poruszaniem się komputera po stronie internetowej. Uzyskane w ten sposób dane mają ułatwić późniejszą nawigację w serwisie, a także umożliwić różnorodne pomiary częstotliwości.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W Internet Explorerze: Zakładka Narzędzia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) / Opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Potwierdź OK.

W Firefoksie: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Ustaw Reguły przechowywania na: Użyj niestandardowych ustawień historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez koło zębate) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Cookies” możesz zablokować pliki cookies.

W Chrome: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.

  1. Linki partnerskie Amazona Niniejsza witryna internetowa potwierdza, że ​​uczestniczy w programie partnerskim Amazon, programie mającym na celu umożliwienie stronom internetowym zarabiania pieniędzy poprzez umieszczanie linków do oficjalnej witryny Amazon.co.uk. Możesz w każdej chwili samodzielnie wyszukiwać produkty na Amazon.co.uk, jeśli nie chcesz korzystać z linków dostępnych na stronie https://www.seututorial.com/.
  2. Obowiązujące prawo i jurysdykcja. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej https://www.seututorial.com/ podlegają prawu francuskiemu. Właściwe sądy w Paryżu będą miały wyłączną jurysdykcję.
  3. Główne przepisy, których to dotyczy. Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą technologii informatycznych, plików i wolności.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

  1. Leksykon. Użytkownik: Użytkownik Internetu łączący się za pośrednictwem ww. serwisu.

Dane osobowe: „informacje, które umożliwiają w dowolnej formie, bezpośrednio lub nie, identyfikację osób, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).