Ojciec prosi o sztuczną inteligencję mającą na celu pokój i braterstwo

Papież wzywa do sztucznej inteligencji dla harmonii i dobra wspólnego

Napisała: Júlia Silveira
Zespół redakcyjny

Zdjęcie: Vandeville Eric/ABACA

Przywódca Kościoła katolickiego, papież Franciszek, wygłosił publiczne wezwanie w kontekście Światowego Dnia Pokoju 2024 pod hasłem „Pokój i sztuczna inteligencja”. Ujawnione niedawno oświadczenie zawiera szereg rozważań ujętych w osiem głównych tematów.

Inteligencja, jako dar udzielony ludzkości przez Stwórcę, zakłada możliwość odwzajemnienia się poprzez wiedzę i wolność Bożej miłości – zauważył Papież.

W swoim dochodzeniu Papież podkreśla wkład postępu naukowo-technicznego w organizację życia społecznego, wolności i braterstwa, przekładający się na rozwój społeczeństwa i pozytywne przemiany w świecie.

Perspektywy i wyzwania, jakie niesie zaawansowana nauka

Francisco gratuluje osiągnięć możliwych dzięki nauce i technologii, jednocześnie podkreślając niebezpieczeństwa nieodłącznie związane z tym postępem, takie jak ryzyko dla przetrwania człowieka i planety. Podkreśla potrzebę uwzględnienia długoterminowych skutków nowych technologii.

Papież odniósł się także do systemów algorytmicznych i systemów gromadzenia danych, które mogą wpływać na zachowanie w celach marketingowych lub politycznych, co rodzi istotne pytania etyczne.

Optymizm co do wykorzystania sztucznej inteligencji na dobre

Według Francisco sztuczna inteligencja stara się symulować możliwości poznawcze człowieka, a jej wpływ w dużej mierze zależy od sposobu jej rozwoju oraz intencji jej twórców i użytkowników.

Papież przestrzega, że ​​dobroczynny wkład sztucznej inteligencji uwarunkowany jest naszą umiejętnością poszanowania podstawowych wartości i odpowiedzialnego działania, przybliżając się w ten sposób do celów pokojowych i altruistycznych.

LER  ChatGPT będzie mógł cytować wiadomości w odpowiedziach dzięki nowemu porozumieniu: Rewolucja sztucznej inteligencji w interakcjach międzyludzkich

Ponadto podkreśla prymat godności ludzkiej i braterstwa jako fundamentów rozwoju i oceny powstających technologii.

Wyznaczanie granic technologii

Świadomość ludzkich ograniczeń została podkreślona przez Papieża jako niezbędna do otrzymania pełni życia w darze, podkreślając ryzyko, jakie wiąże się z brakiem tych ograniczeń.

Innowacje technologiczne dalekie od militaryzacji

Katolicki przywódca wyraził szczególne zaniepokojenie wdrażaniem najnowocześniejszych technologii w sektorze zbrojeniowym, podkreślając, że świat nie potrzebuje innowacji stymulujących handel bronią.

Nauka w służbie edukacji i wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

Papież przekonuje, że sztuczna inteligencja powinna skupiać się na promowaniu wszechstronnego rozwoju człowieka, istotnej poprawie rolnictwa, edukacji i kultury, podnoszeniu jakości życia, braterstwa ludzkiego i włączenia społecznego.

Potrzeba regulacji międzynarodowych

Wreszcie Franciszek zaapelował o wspólne wysiłki na rzecz ustanowienia międzynarodowego traktatu regulującego rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji, uwzględniającego perspektywy wszystkich zainteresowanych stron, w tym tych powszechnie wykluczanych z dialogów decyzyjnych.

W związku z tym wezwaniem do odpowiedzialnych regulacji Papież przekazuje w rzeczywistości dominujące przesłanie: stworzenie pokojowej i braterskiej przyszłości poprzez sztuczną inteligencję skupioną na sprawiedliwości i harmonijnym postępie. Poszukiwanie świadomego rozwoju technologicznego staje się zatem przedłużeniem wezwania do jedności i solidarności ludzkiej.