OpenAI potwierdza, że ​​ChatGPT jest „leniwszy”: co to oznacza dla sztucznej inteligencji?

ChatGPT i jego ostatnie „lenistwo”: przemyślenia na temat sztucznej inteligencji

Ostatnie powiadomienia od internautów wskazują na zmniejszenie dynamiki ChatGPT, wirtualnego asystenta OpenAI. W obliczu krytyki sama firma uznała to mniej proaktywne zachowanie.

Oficjalny komunikat OpenAI

OpenAI wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że jest świadome spadku aktywności ChatGPT, nie wprowadzając jednak żadnych celowych aktualizacji po 11 listopada. Poinformowali, że przewidywalność nie jest stałą cechą modelu, czymś, co zostało skorygowane.

  • Podejmować właściwe kroki: GettyImages informuje, że nie jest to pierwszy raz, gdy ChatGPT wykazuje taką apatię, ponieważ od połowy 2023 r. określany jest jako mniej inteligentny.

Wpływ na wydajność GPT-4

Użytkownicy Reddita zwrócili uwagę, że asystent udzielał mniej rozbudowanych odpowiedzi, a czasem nawet ignoruje niektóre prośby.

  • Analiza: Skrócone odpowiedzi na Reddicie i zignorowane prośby.

Pomimo komentarzy na temat bezczynności systemu OpenAI nie przedstawiło konkretnego wyjaśnienia słabszej wydajności.

Perspektywa użytkowników i ekspertów

Społeczność internetowa już wcześniej podnosiła pytania dotyczące skuteczności ChatGPT, powołując się na powolność i niezbyt inteligentne reakcje.

  • Uwaga: od lipca zgłaszane są skargi dotyczące powolności i rzekomego uproszczenia inteligencji AI.

Aktualny scenariusz korporacyjny

Krajobraz korporacyjny również pogrążył się w chaosie po powrocie Sama Altmana na stanowisko dyrektora generalnego OpenAI. Co więcej, brytyjskie CMA prowadzi dochodzenie w sprawie partnerstwa i inwestycji pomiędzy OpenAI i Microsoft, przy czym ten ostatni ma znaczny udział w startupie.

LER  Papież i sztuczna inteligencja: w stronę braterstwa i pokoju

Wniosek

Ponieważ OpenAI stara się rozwiązać problem widocznego „lenistwa ChatGPT”, ta faza uwypukla złożoność i wyzwania nieodłącznie związane z zachowaniem modeli sztucznej inteligencji. Społeczność z niecierpliwością oczekuje ulepszeń i bardziej spójnego działania tej technologii, która na nowo definiuje interakcje cyfrowe.